Digitaal optimaal presteren

 

De ontwikkelingen op softwaregebied zijn op een punt gekomen waarbij jouw bestaande software leveranciers steeds vaker overstappen op cloud toepassingen en daarbij de mogelijkheid wordt geboden digitaal samen te werken met klanten en uitvragende partijen. Door de inzet van het Accountify platform worden al deze functionaliteiten, geïntegreerd binnen een omgeving, aangeboden. Hierdoor wordt je kantoor 24/7 online en groeit je kantoor mee met de markt en de veranderende vraag van de klant. Enkele voorbeelden zijn SBR, RGS, UBL (elektronisch factureren), data-analyse- tools, en online diensten. De nieuwe technologie biedt veel mogelijkheden om nieuwe en relevantere diensten aan je klanten aan te bieden. Door de algehele digitalisering krijgen je klanten steeds meer behoefte aan real time informatie, managementrapportages en tussentijdse analyses.

Als MKB-accountant kom je zo dichter bij de bedrijfsprocessen van je klant te staan. Hierbij gaat het niet om de hoeveelheid, maar om de snelheid van informatie en het juiste gebruik. Door jouw financiële expertise als MKB-accountant kun je daarbij meerwaarde leveren. Je kunt de rol van financiële regisseur oppakken bij de informatie-uitwisseling tussen je klant en zijn omgeving. Een groot deel van de mkb accountantskantoren loopt achter bij deze ontwikkelingen en moet de (noodzakelijke) slag nog maken.

Wij staan voor je klaar. Onze coaches helpen je zo snel
mogelijk toekomstbestendig te worden.