Privacy Statement

Accountify B.V. is een ICT provider die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die Accountify B.V. onder andere aanbiedt zijn cloudoplossingen en 247-diensten zoals hosting en digital workspace solution. Managed operation op basis van de Citrix Storefront inclusief IP & Access-management, user provisioning, kantoorapplicaties, Microsoft Office, Enterprise applicaties, (netwerk)printing en Storage & Back-up

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Accountify B.V. omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

 Contactgegevens

Tel: 024-3031400
E-mail: Info@acountify.nl
Website: www.accountify.nl
Adres: Jonkerbosplein 52
Postcode en plaats: 6534 AB Nijmegen

Wie er verantwoordelijk is
voor de verwerking van uw gegevens

Accountify B.V. biedt alleen zakelijke dienstverlening aan. Dit betekent dat Accountify B.V. alleen ICT diensten aan bedrijven levert. In veel gevallen is het bedrijf waar u werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken kunt opvragen bij uw werkgever.

Welke persoonsgegevens
Accountify B.V. verwerkt

In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom:

  1. Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
  2. Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
  3. Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
  4. Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. Met ‘opdrachtgevende partij’ wordt de organisatie bedoeld aan wie wij onze diensten leveren en waarvan wij uw gegevens hebben ontvangen.
  5. Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.
 

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt Accountify B.V. uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een mailbox noodzakelijk uw mailadres te weten. Om u te voorzien van een toegang tot het platform moet Accountify B.V. over uw telefoonnummer beschikken.

Daarnaast gebruikt Accountify B.V. gegevens bij het oplossen van technische problemen.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons platform, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Accountify B.V. gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Accountify B.V. contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert Accountify B.V. dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

Accountify B.V. is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Accountfiy B.V. minimaal de volgende informatie van u nodig:

  • uw volledige naam;
  • uw adres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Accountify B.V. worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover Accountify B.V. beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Accountify B.V. van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop Accountify B.V. uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Stuur Accountify B.V. een brief of e-mail met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

Type dienst Type gegevens Bewaartermijnen Verantwoordelijke Verantwoordelijke
Algemeen

 

Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
Adres waar de diensten worden geleverd. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
Bedrijfsnaam voor facturatie. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
Verkeersinformatie e-mails, telefonie en internet in het kader van een wettelijke aftapverplichting of informatieverzoek. Zes maanden Accountify Wettelijke verplichting
Informatie aangeleverd door gebruiker voor supportvragen. Tot einde dienstverlening Accountify Uitvoering overeenkomst
Gespreksopnames als u ons belt. 90 dagen Accountify Gerechtvaardigd belang. Accountify gebruikt deze gesprekken om haar supportmedewerkers te trainen en als bewijs van gemaakte afspraken.
User provisioning Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker van uw organisatie. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
Kantoorapplicaties Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de gebruikers van uw organisatie. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
IP & Access

management

Gebruikgegevens: met wie, waar, wanneer en hoeveel is ingelogd. Zes maanden Accoutify Uitvoering overeenkomst
Microsoft Office Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de gebruikers van uw organisatie. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering overeenkomst
Website en smartphone applicaties Bezoekstatistieken, functionele en statistische cookies. Eén jaar Accountify Gerechtvaardigd belang. Accountify gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar websites en applicaties, om te kijken welke functionaliteiten of artikelen populair zijn en ter versterking van de beveiliging.
Website Ingevulde gegevens contactformulier. Eén jaar Accountify Uitvoering overeenkomst