Verandermanagement

Je organisatie veranderen naar een toekomstbestendig kantoor is niet je dagelijks werk. Het vergt veel van jou en je medewerkers. Vaak hebben de medewerkers jarenlang op dezelfde manier gewerkt. Voorbeelden van belangrijke veranderingen binnen de branche zijn: risicogericht samenstellen, digitaal samenwerken, meer adviesgericht werken etc. Dat is voor veel medewerkers een grote omslag en dat vereist de juiste begeleiding, communicatie en training.

Uit onderzoek is gebleken dat de veranderingsbereidheid van het personeel vaak een bottleneck vormt. Van medewerkers wordt meer en andere kennis en vaardigheden verwacht en de attitude om zich meer en meer als adviseur te profileren. Draagvlak, begrip, coaching, motivering, leiderschap zijn belangrijke aandachtspunten. Van medewerkers wordt extra inzet gevraagd en deelname aan de ingezette veranderprocessen. Dit alles naast de dagelijkse werkzaamheden. Communicatie, training, duidelijkheid en het beschikbaar stellen van tijd zijn belangrijke randvoorwaarden. Open staan voor veranderingen en mee willen groeien in het veranderproces zijn uitdagingen.

We besteden veel aandacht aan de communicatie met het personeel omdat we weten dat iedere verandering de nodige spanning en vragen met zich meebrengt.

Wij staan voor je klaar. Onze coaches helpen je zo snel
mogelijk toekomstbestendig te worden.